is toegevoegd aan je favorieten.

Historisch handboekjen van den bijbel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of weinig menschen zalig worden? 20S

toch, die op zijn goed vertrouwde, kwam nog ■dien zelfden nacht te' nerven (*)•

§. 153. Jesus geneest eene vrouw, die 18 jaaren krank geweest was.

Om dezen tijd was te Jerufalem de toren van Siloam ingeftort, en had 18 menfehen verbrijzeld; in een voorgevallen oproer, had pilat u s eenige Galileërs op den Tempelberg laten nederfabelen; dit aan jesus geboodfehapt zijnde, leerde hij, dat men zulke ongelukkigen niet voor grooter zondaren moet houden, dan alle andere menfehen, en vermaande tot bekcering, met de gelijkenis van den onvruchtbarcri vijgeboom (t)-

Op zekeren Sabbath genas hij eene vrouw, die 18 jaaren lang een fmartlijk toeval had gehad, en verdedigde dit zijn gedrag met gewigtige reden, tegen de befchuldiging van Sabbathfchending CD-

Op de vraag, of ook weinige menfehen zouden zalig worden? vermaande hij ieder een,voor zich zeiven. daar toe werkzaam te zijn (**).

En als de Farizeën hem kwanswijze voor' Her odes waarfchuw den , gaf hij te kennen, dat hij nieis van herodes te vreezen had, dewijl hij te Jerufalem fterven zou

J. 154.

(*) Luk. xii. 13—19. Bijbclgefch. dis N. T. §. 30.-

CD xni. 1-9. c§) xm. 10-16.

C*0 XIII. :z-2c CJ L-<>k> XIII. 31-35- \

iiibtleirchitienii itt H. T. ?. ai.