is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch handboekjen van den bijbel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20ö tafelreden-en van jesüs.

f. 154- Jesus geneest eenen TFdterzuéhtigen. — Tafelredenen van je sus. — Geijherisfen.

Op eenen anderen Sabbath, bij een' Opper, ften der Farizeën te gast zijnde, genas hij eenen man, die de waterzucht" had.

Nooit iiet jesus gelegenheid voorbijgaan, om -wel te doen, of om wijsheid te ieeren. Dus gaf hij, in zijne disch- of tafelredenen, ter dezer gelegenheid, vele nuttige lesfen en vermaningen, en verhaalde de gelijkenis van de genodige gasten , die, onder allerhande voorwenczels, weigerden te komen (*).

Weder voortreizende, waarfchuwde hij de genen, die hem volgden, om zulks niet onbezonnen te doen, tevens de Farizeën wederleggende, die morden, omdat hij tollenaren en zondaren in zijn gevolg toeliet, herhalende de gelijkenis van het verloren fchaap, en eene andere van de verloren gulden 'er bijvoegende; ook verhaalde hij de gelijkenis van den verloren zoon, om, van de liefderijke ontferming van God jegens zondaren, een denkbeeld te geven; en tevens, van eenen onrechtvaardigen maar voorzichtiger. Rentmeester, om te leeren, dat wy, door liefdedaaden en aalmoesfen, de armen, als 't ware, tot vrienden moeten maken, en ons voor gierigheid en oneerlijkheid wachten; waartoe hij

eene

O Luk. x w