is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch handboekjen van den bijbel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 jesus wordt gevangen'.

hem geërgerd zouden worden, en dat petrus hem driemaal zou verloochenen, vóór dat de haan zou kraajen.

Dus kwam jesus in zekeren hof Getlifemanè, aan den Olijfberg, in welken hof hij zich. drie van zijne leerlingen met zich nemende , afzonderde tot het gebed, biddende, dat deze lijdensbeker hem fpoedig mogt voorbij gaan, doch zich aan den wil van zijnen hcmelfcheri Vader onderwerpende; hier leed hij den zwaarften zielsangst', in welken hij, Hechts eenige oogenblikken, de vertroosting van eenen Engel mogt genieten, terwijl het bloedig zweet hem door zielsbenaauwdheid uitbrak. , Dezen ftrijd doorgeftaan hebbende, keerde hij weder tot zijne leerlingen te rug, die hij opwekte, terwijl, op dat oogenblik, de Verrader judas met eene gewapende bende den hof intrad, en zijnen Meester met eenen kus verraadde. Jesus, na getoond te hebben, magtig zijn, om, met éen woord fprekens, deze ganu'che bende te kunnen bedwingen , terwijl petrus, daar door aangemoedigd, eenen dienstknecht van den Hoogenpriester, met het zwaard, een gedeelte van het oor afhieuw, gaf zich vrijwillig aan hun over, genas den gewonden dienstknecht, en liet zich gebonden wegvoeren , wordende van alle zijne leerlingen veriaten, op welke het anders niet min dan op hem gemunt was, gelijkbleek, aan eenen jongeling, dien de foldaten wilden grijpen, en die het, ter naauwer nood, met achterlating van gijn Hyk of mantel, ontkwam, tiii . Men