is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch handboekjen van den bijbel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jesus staat op uit de dooden. 217

door zijne leerlingen niet weggenomen zou worden (*).

Dus is jesus overgeleverd en geftorven, om onze zonden, gelijk hij, op den derden dag, weder opgewekt is, tot onze rechtvaardig, making.

j. 161. Jesus Opftanding en Hemelvaart.

Op den volgenden zondag, met het aanlichten van den dag, is jesus weder levend verrezen. Onder eene zwaare aardbeving, daalde een Engel neder, die den fieen voor den grafkelder wegwentelde, en voor wien de wacht, verfchrikt, de vlucht nam.

Eenige vrouwen, jesus vriendinnen, die na het graf kwamen, om hem te balfemen, vonden hetzelve ledig, en zagen de Engelen, die haar bericht gaven, van jesus opftanding.

Eéne van deze vrouwen, mariü magdalena. was, op het zien, dat de fteen weggerold was, terug gelopen, en had daar van kennis gegeven aan petrus en j o a n n e s , die, hier op aan liet graf gekomen, dat ledig vonden, maar de grafdoeken van jesus ordenlijk famengelegd, zoodat joünnes nu geloofde, dat j es u s was opgeftaan.

Toen deze w'eder heen gegaan waren, kwam MARia aan het graf, alwaar zij Engelen zag , maar ook, vervoigends, jesus zeiven, die zich

dus

(*) Matth. XXVI. XXVII. Mark. XIV. XV. Luk. XXIII. Joiimi. XIX. liijbelaefclt. des A'. T. §, 33. O 5