is toegevoegd aan uw favorieten.

Myne droomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eviii.

hebben : Getuigen van dit myn zeggen zyn Hendrik de IV. De Groote Fredrik en Pieter de We.

CLXXII.

Een Koning van een vry Volk, moet zyn Volk eerbiedigen, het geen onmooglykis, zo hy het zelve niet vreest: Deeze waarheid geeft de Menschlyke Natuur aan de hand; en Koningen zyn Menfchen.

CLXXill.

Zodra misbruiken in eenen ftaat noodzaaklyk zyn, is het beeter om dezelve te behouden en aan 'zeekere Wetten te onderwerpen, dan ze te willen laaten vaaren en aan hunne eigene wanorder over te laaten: Zoomen de ondeugden niet met wortel en tak uitroeyen kan, moet men dezelve ten minften perk en paal zetten.

CLXXIV.

Een Opera , hoe weinig waarfchynlykheid 'er ook in moge zyn, behaagt altyd min of meer aan de gezondfte verftanden zelfs: Zo het is ook met de valfchfte loftuitingen geleegen, waarin zelfs het oprechtfte en openhartigst gemoed eenig vermaak, kitteling en ftreeling vindt. ■ CL XXV.