Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 229

in zyn geheel en ong'efchonden gelaaten, misfehien omdat zommigen hunner zich herrinnerden de gelegenheid, by welke dezelve , eenige honderden jaaren geleeden, gebouwd was.

Het plein , waarop dit kostbaar en zeldzaam gevaarte ftaat, wordt omringd van een bosch van allerlei geboomte, in 't welk eertyds de pragtige Bcgraafplaatzen der Chineefche Keizers lagen, doch die zedert, door de vernielende handen der Tartaaren, gefloopt en verwoest zyn.

In 't begin van Oogstmaand vertrok de Vloot van Ternate , koers zettende na Bantam; twee maanden daar naa liet zy hier de ankers vallen. Zy vondt 'er het fchip Terveer , met muskaatnooten en macis gelaaden. De onzen kreegen hier insgelyks eene laading, beftaande in peper, muskaatnooten, kaneel en eenige kasfen damast.

Terwyl de Vloot op de Ree lag,wierdt ten Hove het Huwelyk gevierd van eenen der voornaamfte Hovelingen. Om de nieuwgetrouwden eere aan te doen , traden eenige Hollanders aan land, en verfcheenen onder de wapens. Den volgenden nacht vermoordden de Javaanen hunnen Sabandar, in eenen oproer, en vervulden zyne plaats met den perfoon, die 's daags te vooren getrouwd was.

Omtrent het midden van Slagtmaand vertrok de Vloot van Bantam, en geraakte, omtrent eene maand daar naa, buiten de Straat van Sumatra.

Met het begin des jaars 1609, bevondt zich het volk van het fchip de Erasmus in een zo zwakken ftaat, dat het genoodzaakt was , het Eiland Mauritius aan te doen. De vier overige fchepen zeilden aan op de P 3 Kaap

Sluiten