Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN II E T OOSTEN.

^3

boeken worden in alle Scibile (c) gefchréven. Om hier inzonderheid van Rome te fpréken, zo is hetzelve thans, gelijk het altijd geweest is, eene vergaderplaats van alle landaarten en taaien in de waereld : men vind. hier lieden en gemeenten uit Indië, Berjim, Armér.iën, Egipten, Aeihiqnen, Amerika, e. z. v. Hier worden boeken.in ali' deze taaien gedrukt: hier word de jeugd daarin opgevoed. Maar het verfte is men gevorderd in oudhecieu en opfchriften; en hierin, geloof ik, overtreft deze ftad alle anderen. Wij mogen ons oefenen, zo veel wij willen, en de Roomfche oudheden en de Latijnfche taal nog zo wél kennen, het is egter onmogelijk, een regt denkbeeld daarvan te krijgen, zonder Rome en Italië te zien. Men kan de fchrijyers , voornaamlijk op zommigc plaatzcn, niet verftaan, zonder het land, waar zij geleefd, en waarover zij gefchréven hebben, te kennen, ik heb zeer dikwijls bij ondervinding geleerd, hoe veel licht virgilius en horatius van eene ligging, een kruid, een dier, en dergelijkeu, bekomen hebben, zonder van die gcenen hier te fpréken, die eigenlijk gefchiedfchrijvers en aardbefclirijvers zijn. Welk een licht géven niet de ftandbeelden en afbeeldingen der burgemeesters, keizers, zwaerdvegters, worstelaars, en dergelijkeu. Het is geheel iet anders, de kléderdragt der oude Romeinen, hunne toga en fa gum, deftola der vrouwspersonen , den cxstus der worstelaaren in de hand, een paerd met het ganfche tuig, e. z. v., te zien, dan befchrijvingen te lézen. Welke duidelijke begrippen krijgt

(c) In all', wat weetbaar is.

B4

Sluiten