Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET O O S T E N.

•3i

lijk groot foliant zijn , vervuld met veel nieuws en veel geleerdheid. Het werk kost den gecnen, die vooraf betalen, twee zechinen, of dukaatcn, anderen drie. Dc fchrijvcr heeft mij gezegd, dat hij met den tijd den profeet jesaia in het Grieksch, zo als hij in de Tetrapla vaii origenes geweest is, en in het zeilde handfehrift, te gelijk met jekemia, EZECHiëL, DANiët, en de klaagliederen (/), gevonden word, zal uitgeven: en, wat nog meer is, in hetzelfde handfehrift vind men ook de voorzegging van BARucii, den brief van jerejiia , dc gefchiednis van susanna, van Bel en den Draak, met obelisken en andere onderfcheidingstékenen door origenes getékend; waaruit de fchrijver het bewijs trekt, dat deze boeken van origexes en de oudftc kerk voor kanonijk erkend zijn,ja,dar de 70 vertolkers dezelvcn indeoudReHcbreeuwfcheham]fchrifteu gevonden hebben,waarover ik veel met hem gefproken heb. Doch genoeg vonr deze reis van nieuwe zaaken. Ik heb u zo menigmaal beloofd, dat ik u geen lange brieven zou fchrijven: ik zeg daarvan, het geen calejmacui.'s van'groote boeken zeide: piyx. fa/SMcn pty* «««sr [een groot boek, een groot kwaad. ]

De Griekfche tekst is, met eene geleerde en nuttige voorrede en aanmerkingen van den Iïooggel. segaar , herdrukt, uitgegeven te Utregt, 1775. 8vo.

(Tj Er is eene verhandeling van Alex. sym.m. rnkzitctitmae LXX virati quatunr PröpheTarum, Codice Chifiano, in 1'. Cl LogIrJÊ Opusc. Scientif. èt Philol. T. XXXVII. p. 149. fq. (sax. Onom. VA. p. 552.)

Sluiten