is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

t20

K Confervatorü, waarvan cr vier zijn , als nonnen gehouden, léren ook andere kunsten, als naaijeu, flikken, bloemen van wasch maken, e. z. v. Als zij volwasfcn zijn , worden zij uitgehuwlijkt, cn krijgen van de ftigting eene aanzienlijke fom gelds tot bruidfehat.

Maar wilt gij wéten, hoe het met de geleerdheid en wétenfchappen in Venetië gefield is, zo moet men, vooreerst , wéten, dat de ftaatkunde bijzonder hoog gebragt is; voor het overige vind men hier eenige groote mannen in elke wétenfehap. De hoofdflad verliest altijd, als zij eene univerfiteit in dc nabuurfchap heeft; Padua heeft altijd beroemde leeraars gehad, en heeft ze nog. De republiek heeft eene fchoone boekerij, die van St. Markus geheten; dezelve bevat omtrent 2000 handfehriften, welken , inzonderheid de Griekfchen, die de kardinaal bessarion, in het jaar 1468 , daaraan gefchonken heeft, van groote waarde zijn. Ik heb aanmerkingen van zijne eigen hand daarin gezien. De heer zanetti is hier boekbewaarder. Hij heeft eene lijst van dc handfehriften, in folio, tri 1741 cn 1745, uitgegéven. Ook heeft hij een boek gefchréven over all' de fchilderijen hier in dc ftad; hij fchildert zelf, en met fmaak , dienvolgens kan hij over fchilderijen oordélen. Zijn boek is eene beoordelende, gefchiednis der fchilderkunst te Venetië, vanderzelver

begin af tot nu toe, in 'net Italiaansch, cn kwam in 1771 in 4to uit. Van de antieke dandbeelden en opfchriften, die in het konstkabinet der boekerij zijn, heeft hij insge¬

lijks twee deelen in folio, met koperen plaatcn, die onfc van hem zijn, uitgegéven. Dit werk kwam in 1740 en 1743 uit. Daarenboven heeft hij een groot boekdeel uitgegéven van de fchilderijen in frefco te f unctie, met d< P3