Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. i9

«en groote zégen. Het vee is ongelooflijk groot en wél gevoed ; wij aten boven kaas en boter van voortreflijken fmaak, insgelijks geltremde melk , die, hier, ferasfi, en in Rome rkotta heet. De ganfche vlakte, of het dal boven, daar wij door redden, is 4 Piëmontéfche, of ééne Zweedfche mijl lang , en omtrent eene halve mijl breed. Midden in deze vlakte , bij het dorp SaJa of f Hopital, dat ook van eene ktrspelkerk voorzien is , is een meir, waarin fchooue visch gevangen word , in het Fransch iruües genoemd , den Zweedfchen naam heb ik vergéten (*), en een Zweedsch woordenboek heb ik niet. De visch is in dit meir lekkerer dan elders , en meest all' de reiziger* proeven dcnzelven ; her pond kost omtrent een //we. De priester zeide ons egter, dat tegenwoordig de vangst van dezen visch in het meir niet groot was, wijl men de kleinen wegvangt, en daar door de voordtéling zodanig hindert, dat het meir hoe langer hoe meir daarvan ontbloot word. Deze geestlijke had het. op. zigt over liet aanleggen van den nieuwen weg , dien de koning op den berg heeft laten maken, om de lavanges, of fneeuwklompen , te ontwijken. Dezelve heeft 6000 livres, of 600 dukaatcn gekost. Anders, wanneer men voor fneeuwklompen van de hooger kruinen des bergs vreest, gelijk in de lente , wanneer het hier het gevaarlijkst is om te reizen , zend men liedeu vooruit, die lterk fchieten, door welke dreuning de losfe fnceuw naar benéden valt, en dan komt men er veilig door. De heer' pastoor heeft 46 jaareu hier op den berg gewoond, in welken hij beftendig deze hooge gemeente , misfchien

O Forell, Laxöring. T\'eërduitsch, forells*.

li a

Sluiten