is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 73

beid te bezigtigen, die eenen Zweed, welke ijs en fneemv eenmaal in het jaar , langer , dan hem aangenaam is, ziet, niet vreemd fchijnt te kunnen zijn; ik geloof egter, dat Zweeden niets dergelijks heeft. Van dezen Ment en verd beklommen wij de ijsbergen , les glacieres. Dus noemt men eene groote hreekijs, ók 'métdenMontilanc QïMontmaudit verenigd is, den hoogden berg in de oude waereld, wijl hij volgens de meting van den heer de luc 13000 Parijfche voeten boven de oppervlakte van het Geneeffche meir, en 14000 voeten boven de oppervlakte der zee hoog is, het welk omtrent eene Fraufche of eene halve Zweedfche mijl uitmaakt. Hij is altoos met ijs bedekt: dit vertoont zig, als men nader komt , graauwagtig, fchoon het zig van verre, gelijk te Geneve, wit vertoont, en men het daarom voor meeuw zou aanzien. Op zommige plaatzen is het ijs hier 100 vademen dik ; het ligt als golven , dan als heuvels verhéven , nu wéder in dalen cn groeven; daar zijn veele diepe cn brcede kloven in , waarin groote droomen vlieten. Mylord mahon had op eenen ézel eenen zak vol granaaten , nevens pistoolen en fchietbusfen en dergelijken laten naar boven brengen. Wij wierpen granaaten in de ijsklooven, die eenen fraaijen weerklank gaven. Wij gingen eenige uuren op deze eeuwige ijszee, of hoe ik anders dit onmeetlijk ijsdal zal noemen. Het is zéker, dat dit ijs naar onder zakt, men heeft paaien daarin geflagen , en door middel van parallelen merktékens genomen, waardoor men bevonden heeft, dat het zig opligt, en zijne plaats verandert , doch zo langzaam , dat het in twee of drie jaaren niet zeer ver komt ; benéden , daar al het ijs ophoud , droomt de vloed Arvtiron,.. die met een geweldig bruifchen van onE 5