is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

«3

TWEE EN VIJFTIGSTE BRIEF.

Bezoek bij den heer van Voltaire. — Onhandige berigten van zijne levenswijze , van zijne huisgenooten en vrienden, mevrouw Denijs, den heer Adam, en den heer du Rey. — Merkwaardigheden op Ferney. ~ Verfcheiden anekdoten en geestige invallen van den heer van Voitaire. — Over zijn zédelijk karakter.

Ferney , den iften Octoher, 1773.

"Van den heer van voltaire heb Ik u ongetwijfeld veel gefchréven, toen ik voor drie jaaren te Geneve was; ditmaal heb ik dezen wijsgeer nog béter in oogenfehijn genomen , en kan u van de plaats zelve versch nieuws médedéleu. Wij zijn nu tot verfcheiden reizen hier op Ferney of Femex geweest, en er tégenwoordig zo te huis, dat wij er verfcheiden vrienden hebben. Wij waren weinige dagen in Geneve geweest, als wij herwaard reisden, en den brief , dien ons de heer de la borde , premier valet de Chambre de fa Majefté Tres-Chretienne £r" gou- ' verneur du Louvre, in Turin, aan den heer van voltaire had médegegéven, in eigen handen bezorgden. Het was aartig, dat een brief, dien de heer de la boude gefchréven had , om hem aan ons te géven , door zijnen dienaar onder andere brieven genomen en te Turin op het posthuis gebragt was ; dus waren wij lang te voren bij den heer van voltaire aangemeld en hem dubbel aanbevolen, te meer, daar de heer de la borde een vriend F 2