Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTE N.

ii

den beeft men er het minde denkbeeld niet van : ja , het geen nog erger is, chardin geeft, in zijne reize naar Per/ië, die anders de beste is, welke wij hebben , eene proeve van de Perfifche muziek, en tévens eene fterke proeve van zijne kunde in dezelve , want hij haalt juist een Italiaansch menuet aan. De heer murat liet mij eens zijn handfehrifc doorbladen, het is in goed Fransch gefchréven. De titel is : Esfay fur la Mélodie Oriëntale , ou explication du Systeme des Modes & des Mefures de la Mufique Turque, par antoine de murat. Ik heb hem aangefpoord , om dit zeldzaam werk fpoedig uittegéven, en het aan een'zéker'voornaam'heer , in Zweedeu, optedragen, die een befchermer zo wel van de muziek als van andere kunsten en talenten is. De Turken hebben hunne muziek uit Perfië , alwaar iiodscha , de qrpheus der Perfen , de Oosterfche muziek op eenen goeden voet bragt, en derzelve zékere grondrégelsgaf. Deze Pcrfnche muziek kwam, voor het eerst, onder saelim I. naar Konftantinopel, die bij het innemen der ftad Tibris, of Tauris, onder andere kunstenaars ook den beroemden muziekkundigen hussein baykara, van eene voornaame afkomst in Perfië, vond, dien hij naar Konftantinopel zond; het was omtrent het jaar 1514 of 920 der hidfehret , het welk men te onregt hegyra fchrijft. Van dien tijd af rékent men de muziek der Turken, want te voren hadden zij er geen. Saelims gedurige oorlogen beletten ondertusfehen de muziek, bij de natie zig te vestigen ; dit gefchiedde eerst onder muraü IV. , dien men te onregt, gelijk de overigen van zijnen naam, amuratii noemt , maar voornaamlijk kwam zij onder muiiammed IV., te Konfiantinopel, op eenen vasten voet; want toen

Sluiten