is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het oosten. 65

ken meer te doen géven, dan het hun zou lusten. Zij hebben éven wel genoeg te zorgen, hoe zij zulk een ongemeen groot rijk zullen beHieren en in Haat houden: wat voor grillen zouden de waare of verzierde depêches van all' de ministers, die zulke veifchillende en flrijdige belangen hebben, hun niet in het hoofd brengen! En hoe voegt het zig, dat één eenige Zweedfche gezant het gansch diplomatiek lichaam in Kbnflantinope! wetten zou voorgefchréven hebben? Nog meer, dat alle Christen mogendheden de grilligheid van éénen minister zouden toegegéven hebben? Heeft zulk eene onbedagte befcJiui* diging wel eene wéderlegging nodig? De prelident careeson was immers de oudfte Chrsten gezant niet bij de Porte; andere Christen mogendheden hadden reeds meer dan twee honderd jaaren hier gezantfchappen gehad, eer Z:\-eeden ooit eenen minister her waard zond y dus vond hij, hier komende, alle gebruiken en fchikkingen reeds gemaakt en ingevoerd, en kon geen nieuwe maken of invoeren, gelteld ook, dat hij het had willen doen. Daar bij was hij niet van den eerften rang, dienvolgens nog minder in Haat om iets nieuws te fméden. Zouden de andere gezanten en ministers zo eenvoudig naar zijne pijpen gedanst hebben? Zouden derzelver hoven allen zo eenvoudig hunne toeHemming daartoe gegéven hebben? Schrijft men tégenwoordig op die wijze in de Haat - en regeerkunst.

De heer taure vind verder goed, met dezelfde eenvoudigheid te zeggen, dat de heer carleson het gebruik ingevoerd heeft, dat de gezanten der Christen mogendheden aan de Turkfche heeren konfuuuren zenden, als

ü. Afdesunc. e