is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 6 7

gemeene we* daarheen liep, en men was altijd in gevaar van in den Hijk te blijven fléken. Zulke nuttige gebruiken kon carleson invoeren, maar voorzéker geen na* déligen.

Verder Haat aantcmerken, dat de gemelde konfituuren, der Christenheid zulk groot nadeel biet doen, als de heer taube wil voorgéven. Zij worden door Christen tolken en bedienden aan de Turkfche heeren gebragt, die wel zo veel, en dikwijls meer, aan drinkgeld krijgen, alsdezaaken waard zijn. Het gebeurde voor ruim twintig jaaren , dat fultan maiihmud op één zijner lusthuizen, nabij het dorp Belgrad, kwam; de toenmalige Zweedfche gezant, die des zomers te Belgrad zijn verblijf had, dit vernemende, volgde het gebruik, bij all'de gezanten aangenomen, en zond aan den keizer een nageregt, dat omtrent 50 dukaaten mogt kosten ; zijne keizerlijke majedeit gaf den tolk, die het hem bragt, een gefchenk van roo dukaaten aan goud. De réden, waarom de Zweedfche gezant op dien tijd alleen een nageregt zond, was, om dat hij toen de tweede uitheemfche gezant was, die zig te Belgrad onthield. Dus ziet de heer taube , dat men ook bij andere gelégenheden konfituuren kan zenden , en niet alleenlijk, wanneer de fultan bij zijne hovelingen td gast komt. V-tA

Al verder hééft hij ongelijk, wanneer hij zegt, dat de fultan in 10 of 12 jaaren bij geen der voornaame heeren aan de Porte te gast geweest is. Voorléden jaar is hij nog bij den grootvifir ten éren geweest, en toen zonden all* de Europefche gezanten en zaakvoerders eenige dagen rè voren nageregten aan den grootvifir. Het is waar, dat fultan mustapha zijne flaatsdienaaren zelden bezogt. Maaiy E a