is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

2ïp

Den aften van grasmaand toonde de heer rektor berg-* steüszer ons het fchool alhier. In de tweede klasfe word de Latijnfche taal en de aardrijkskunde geleerd. De fchoolieren wisten mij, toen ik hen vraagde, aan Ronds te antwoorden, dat de koning van Zweeden gustaaf de 'li. heet, en Stokholm de hoofdftad van dit rijk is: zij verklaarden ook PinEDRus fabelen. Daar is nog et ne andere klasfe, waar de eerfte beginzelen der Latijnfche taal geleerd, en uit welke de leerlingen in de e'vengemelde verplaatst worden. In het geheel zijn hier twee fchoolen , eene Lutherfche en eene Hervormde. Uit dezen komen de leerlingen in het illuster gymnafium, hetwelk hervormd is: de ftudérende léden van het gymnafium mogen den dégen dragen, en werden ftudenten of gymnaftasten genoemd. Van hier gaan zij op de univerfiteit, het zij naar Göttingen, of naar Giesfen, om daar gepromoveerd te worden; want de hoogleeraars aan het gymnafium délen geen akadémifche waardigheden uit.

Des namiddags behaagde het den erfprins zei ven, ons ©p zijne boekerij te verzeilen, en ons een gefclenk te maken van agt door hem zeiven getékende en gegraveerde koperen plaaten, als ook van verfcheiden nukken van verhéven werk (en bosfe), die hij zelf gedraaid had, en ongemeen fraai waren, als twee vazen e. z. v. Ook zagen wij zijne eigen handfchriften, als: gefchiedenis van Duitschland, van de tijden der Romeinen onder augustus, tot op dèn keizer sxgismond 1470; Heslisch ftaatswerk; gefchiedkundige tafelen over de getcLJedenis van Hanau, Frankrijk , en Hesftnkasfel; ftamtafels der landgraaven van Kasfel, en der graaven van Hanau; aardrijks»