is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S20

REIZE DOOR E UROPA

kundige kaarten der Hanaufche en Kasfelfehe landen; aftékeningen en plans van vestingen e. z. v. : alles van de eigen hand des prinsfen. Verder toonde hij ons verfcheiden door hem zeiven met veel juistheid gemaakte krijgswerktuigen der ouden naar de werken van polybius en den ridder folard, als een Artes . catapuha , balista e. z.v. Thans arbeid hij aan de gefchiedenis van Hanau. Hij heef ook met eigen hand eene befchrijving van zijne verzameling van hédendaagfche zilveren gedenkpenningen opgefteld, die zeer net gefchréven is, en 16 of ao kleine folio deelen uitmaakt. — Met één woord, deze vorst is nooit zonder bézigheid: zelfs als hij zijnen tijd met draaijen flijt, is de heer wegener er tégenwoordig en leest voor hem. Hij laat geen oogenblik van den dag verloren gaan: hij ftaat zeer vroeg op, des- zomers te 4 of 5 uur; te 6 uur gaat hij naar de parade, want hij is een groot liefhebber van het krijgswézen ; het overige gedeelte van den voormiddag word bijna geheel op de boekerij gefléten; de étenstijd is ook zeer juist bepaald; des namiddags doet hij eene kleine wandeling, en daarop gaat hij weêr bijzijne boeken. Hij tragt goed te doen, waar hij maar kan; is fpraakzaam, beleefd en gemeenzaam; fpreekt met zijne ©nderdaanen met die vriendelijkheid, welke eene fchoone ziel aanduid, fchoon hij tot hiertoe nog niet, naar het voorbeeld van den koning van Zweeden en den markgraave van Baden , eenen zékeren dag in de week tot eenen openbaaren toegang bepaald heeft.

Den 3ofi« van grasmaand waren wij op de tékenakadémie, die zédert één jaar geftigt is. De heeroALUEN van Parijs, die hoogleeraar bij dezelve is, toonde ons de zaal