is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS2 REIZE DÖOR EÜRÖPA

men het graf van de koningin christina: het is zeerprag. tig. Een eind weegs van het Vatikaan ftaat haar paleis, dat juist niet groot is. — Terwijl christina te Rome vergéven word, weet elk van de heilige bkksitta uit Zweden te fpréken: haare kerk doet altijd aan haardenken.— In eene kapél aan den Appifchen weg bid men de in eenen marmerdeen gedrukte voetftappen onzes Heilands aan, die men zegt, dat hier aan petrus verfcheen: doch ik moet hierbij aanmerken, dat de Appifche weg niet met marmer, maar met andere fteenen geplaveid is. — La Rotonda is het Pantheon der Romeinen, en een groot bewijs van de pragt dezes volks. Deze tempel is rond, en beftaat uit een enkel hoog gewelf zonder pilaaren. Hij heeft geen vensters, maar alléén eene groote opening in het dak, het welk egter door middel van gooten zo gebouwd is, dat er geen water in kan komen. — Bij dé kerk Antonio-Abbate worden paerden, muilezels, osfen', kalveren, fchaapen en honden jaarlijks den ifden va» louwmaand met wijwater befprengd. De Engelenburg is het eenigst kasteel, dat men in Rome ziet. Dit Hot is door eenen onderaardfchen gang met het Vatikaanverenigd , en een prelaat voert er het opperbevélhebberfchap. Wijl de lugt te Rome des zomers zeer ongezond is, voornaamlijk nabij den Tijber, in welks nabijheid het Vatikaansch paleis ftaat, neemt de paus, in dit jaargetij, zijn verblijf in een ander pragtig paleis op den Monte- Cavallo, of Quirijnfchen heuvel: deze ligt op eenen tamelijken afftand van den Tijber, en men heeft er het fchoonfte gezigt. -— Omtrent de bijzondere paleizen overtreft het uiterlijk aanzien het inwendig gemak zeer verre. Vee-