is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn, van Maintz tot Dusseldorp.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 REIS LANGS DEN RHIJN.

geeft, bij groote hitte, verfrisfing en befchutting voor den regen.

Hoe fchoon en heerlijk is het hier bij zomermorgens cn avonden , onder de fchaduw langs den ruisfcheuden Dus fel , die hier voorbij ftroomt , te wandelen , waar menfchen van allerleie (tanden , van allerlei phyfiognomiën en foorten zig verzamelen , elkander zien cn onderhouden.

Aan het einde der laan ftaat het zogenoemde Jagthuis of het Jagerhof, weleer een welgebouwd Slotjen, dat dit Eden fluit , en door den bergfehen Opperjagermeester, de Heer van hl an kart , die een fchoone verzameling van Engelfche Prenten , en een nog uitgeleezener Bibliotheek bezit, thands bewoond wordt.

Welke poort van de ftad men ook uitgaa , men vindt overal de aangenaamfte wandelwegen, en luchtige aangenaame plaatfen; zelfs de ftads wallen naar de landzijde, zijn voor ieder tot dit vermaak open, en met de aartiglte huisjens en linden bezet. Men heeft van daar het bijzonder voorrecht , wijl ze hoog liggen , dat ze een fchoon uitzicht in het vlakke landfchap geeven.

Van het voorgemelde Jagthuis loopt de weg lings door het kleine plaatsjen Pempelfort , waar voorheen een fchans was, en binnen een half uur komt men van daar aan het Cisterfienfer Klooster Notre Dame a la trappe , 't welk ook naar den Spekkerhof, die voorheen daar geftaan heeft, het Spekkermonnik' ken klooster genoemd wordt. De kerk , gelijk het

kloos-