is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn, van Maintz tot Dusseldorp.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m REIS LANGS DEN RHIJN.

dorp, Neus, en de gantfche uitgeftrektheid en oneindige verfcheidenheid van deze ftreek , die van alle zijden over de bont gekleurde dreeven zagt heenen glijdt, tot hij allengs den horifon meer nadert , en in den blaauweu nevel verdwijnt. >

Ik verkwikte mij nog eens met de fchoonheeden dezer lagchende ftreek , die nu meer naar beneden , langs den Rhijn , zeldzaamer beginnen te worden, en ging hier op weder , wijl het avond begon te worden, naar de leevendjge ftad te rug, waar ik tegelijk de waarneemingen mijner reize bedoor.

Bij