Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. ais

met eenig verfchil in den uitflag , verfcheide-, ne omftandigheden van aanval en verweering plaats, welke het gevecht bij de Thermopijlen voorgingen en vergezelden (i)-

Op het naderen der vijandlijke vloot, wilden de Grieken hunne post verlaten; maar werden door themistocles te rug gehouden O). Twee honderd Perfifche ichepen voeren boven het eiland van Eubcea heen en omringden de Grieken, wanneer een nieuwe horm hun tegen de klippen flingerde (3). Geduurende drie dagen vielen 'er verfcheidene gevechten voor, waarin de Grieken altijd voordeel behaalden. Ten laatften hoorden zij, dat de Thermopijlen veroverd waren, en van dat oogenblik zakten zij naar het eiland Salamis af (4).

Bij dit terug wijken voer themistocles zeer fnel de kusten langs, werwaards het zoete water ongetwijfeld de manfchap der vijandlijke fchepen heen moest lokken, en liet aldaar gefchriften liggen voor de J miers, die in het heir van xerxes waren, waarin hij hun herinnerde, dat zij afftamden van die zelfde Grieken , tegen wien zij thands de wapenen voerden. Zijn oogmerk was hier mede , om hun de zijde van den honing te doen veriaten, of ten minften om hun bij hem verdacht te maaken (5).

In-

O) Diod. Sic. L. n , P- n. CO H«od. L. 8, e. 4 & 5. Diod. Sic. L. 11, P- 11. C3) 'd- ibid. c. 7 & «S. C4) M. ibid. c. si. Cs) ld. ibid. c. 22. Justin. L. a, c. ia. PluU in Them. p. 116.

O 4>

ii. dbïl.

I. AT02BL.

Sluiten