is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 VERHANDEL I-N Gc

koude ledemaaten. De Breuk was gefpannen ; maat niet zeer pijnlijk De beklemming was door eert geweldigen fchrik veroorzaakt. De Lfjderesfe nam, bij tusfchenpoozingen, in drie uuren twee g.-einen Heulzap en even zo veel pajloreum in , en na enige uuren verdweenen deeze | Toevallen , en de Breuk liet zig gemakkelijk inbrengen

Ik ken eene Vrouw, die biina in (iaat is om voor-' uit te zeggen, dat haar Breuk beklemmen zal. Zij voelt te vooren, zo als zij zig uitdrukt, een werking in het Lijf, een onrust, een trekking en in de Breuk ongewoone neigiegen om uit te zakken Als zij dezelve uit laat zakken, wordt zij doorgaans beklemd. IVlaar deeze toevallen der beklemming zijn gemeenlijk kort van duur en verdwijnen fchielijk

Men is gemeenlijk van gevoelen, dat de Oorzaak des Doods, van hun, die aan beklemde Breuken derven, het koud Vuur in de Breuk is. Hierom denkt men bij beklemde Breuken, altoos maar alleen aan Ontfteeking en Verderving, en gelooft, zo lang de eerde niet hevig is, en de laatde geene plaats heeft, dat 'er geen gevaar tegenwoordig is. Maar ik ben overtuigd, dat de Verderving het enige toeval niet is, dat men bij Breuken te vreczen heeft; en dat'er, behalven de Verderving, nog andere Oorzaaken des Doods bij beklemde Breuken zijn.

Ik heb eens het L gbaam van een Vrouw?perzoon geopend, die aan een beklemde Breuk ge dor ven was. Ik vond, een zeer klein iluk van den'omgewonden Darm, Ikum, in de Breuk, en dit hadt de natuurlijke kleur en gedeldtenis, maar zo week, dat men bet met den Vinger wrijven kon Het zelfde heb ik, op eenen anderen tijd, in het Lighaam van eenen anderen Lijder waargenomen.

De Heer cibson verhaalt, in Medical öbfervations and Lnquiries, Val. 4, de Gefchiedenis van

een