is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de BREUKEN. 103

den Regel voorfchrijven, om dat gedeelte eerst in te brengen, dat het laatfle uitgezakt is. Een kwaalijk verftaane Kegel, die wel bij Buikwonden met uitzakking der Darmen , of bij de Kunstbewerking op de Breuken, Hernïotomia, na dat de Breukzak geopend is, maar hier bij een geflooten Breukzak niet gevolgd kan worden.

Een Darmbreuk, als zij voor de uitwendige drukking wijkt, vermindert in het begin langzaam, wordt van tijd tot tijd kleiner, en gaat eindelijk eensklaps en met geruisch terug. Het Net integendeel gaat niet eensklaps, maar altoos langzaam, en tot op het laatfte ftuk als enkel en bij gedeelten terug, zo dat zelfs het laatst overgebleeven ftuk nog terug gefchooven moet worden. Hierom is een Netbreuk moeilijker in te brengen, dan een Darmbreuk. De Darm is met Lugt uitgezet, en als hij wijkt, wijkt hij geheel en op eenmaal, en laat niet ligt een Deel in de Breuk over. Het Net moet, tot het laatfte ftuk terug gefchooven worden; en ligtelijk blijft een ftuk daarvan terug, dat, als het zeer klein is, menigmaal niet eens ontdekt wordt.

De Heer arnaud (a) heeft waargenomen, dat de Lijders, geduurende het inbrengen van een Netbreuk , menigwerf pijn boven den Navel gevoelen , die gelijk is'aan een Maagkramp, De Pols wordt j tevens zwak, het Aangezigt bleek, 'er volgt koud zweet, en dikwils flaauwtens. De waarheid deezer waarneeming heeft de Heer Lijfartz zimmerman (£) door zijn eigen geval bevestigd. Mijne eigene ondervinding heeft het ook bekragtigd. Ik heb in het kort een Man onder handen gehad, die een beklemde Netbreuk hadt. Hij viel in zwijm , terwijl de

Breuk

(tt) Memoires de Chirurgie, p- 575- n°t- a. O) Meckjsl de merio hernicfo gfo

G 4