is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de BREUKEN. 103

ontftaan deezer Breuken begunstigt. Maar dc aanleiding tot deeze Breuken, dat is de nog niet geüootene en tegennatuurlijk wijde Opening van den Buis des Buikvlies brengt bet Kind mede ter Waereld.

Somtijds blijft de Bal zee? lang in den Bui kringen in de bovenfte opening van den Buis van het Buikvlies, liggen , en eerst eenigen tijd , eenige Maanden, eenige Jaaren naa de Geboorte zakt dezelve volkomen onder in den Balzak; in dc wijde opening van den Buis des Buikviies, waar in tot hier toe de Bal gelegen hadt, zakt een-Darm, en de Lijder-krijgt eerst een geruimen tijd naa dc Geboorte eene aangeboorene Breuk-.

Of de Buis van het Buikvlies naa de Geboorte, en na dat dezelve reeds eenigen tijd volkomen geflooten geweest is, door eene geweldige drukking der Darmen weder geopend worden, en dus een aangebooren Breuk ontftaan kan, is aan veel twijfel onderworpen. Ik denk, dat het njet gefehieden kan , fchoon fommigen het beweerd hebben.

In het begin zijn de aangeboore Breuken altoos Darmbreuken ; het Net is bij jonge Kinderen te' klein en te kort, dan dat het in den Balzak zou kunnen zakken. Maar bij het toeneemen der jaaren kan deeze Darmbreuk in een Netdarmbreuk, of ook in een bloote Netbreuk veranderen, in het algemeen kunnen deeze Breuken zoo wel als alle andere Breuken tot eenö ongehoorde grootte aangroeijen. De Heer Lobstetn (#) fpreëkf van een aangeboore Breuk, die tot aan de Kniën nederhing.

Het eenige Teken, waar door zig de aange-

boo«

(«} Dijf. ei:, p. 7.

P 4