Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLAARING

DER

p l a a t;

De eerste Figuur.

Verbeeld de Navelbreukband, die de Heer Su* Ret in de Mem. del'Acad. de Chirur. de Paris lom.is.pag. 364. befchreeven heeft, en van welks gebruik in dit. Werk gefproken is. De befchrijving deezer Afbeelding geeft den Kundigen een genoegzaam denkbeeld van de inrigting deezer uitvinding. De Hoofdzaak beftaat hier in, dat oe Pop hol en een Veer bevat, door welker werking, de Band zig laat verkorten en verlengen.

Fig. 1 field de Breukband voor zo als denzelven aangelegd word. Uit Fig. 3 blykt de legging en gedaante der Veêr die in de Pop ligt, en naar de Veer van een Uurwerk gelijkt. In het midden van deeze Veêr, is een vierkant Balkje, waar aan zij vast gehegt is. Dit Balkje kan men, door middel van een Sleutel omdraaijen, de Veêr fpannen en daar door haare werking vermeerderen. Een Stelrad,Fig. 5, in welks midden het voorfte einde van het Balkje ligt, belet het te rug draaijen van het Balkje.

Fig. 2 fteld de vasthegting der Riemen, door Darmfnaaren aan de Veêr voor: en Fig. 4 vertoond het inwendige der Pop op zijde.

Fig,

Sluiten