Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE PRINCES. 233 . ^>^_ " ■=£

DRIE - EN-VEERTIG STE BRIEF.

Vervolg-, en overweging over het oneindige onderscheid , tusschen het oog van een dier, en het kunsttuigelyk oog of eene CAmera Obscura.

]H!et grondbeginfcl, waar op het zaamenftel van het oog gebouwd is, is in het algemeen het zelvde, als dat, waarvan ik.de eerc gehad hebbe ü H. de vertooning der voorwerpen op een ftuk wit papier door middel van een verheeven glas te verklaaren. Het een en ander komt daarop uit, dat alle de ftraalen, welke van een punt van het voorwerp koomen, wederom op nieuw door ftraalbreeking in een enkel punt vereenigd worden, en het fchynt van weinig aanbelang te zyn, dat deze ftraalbreeking door een enkel glas, of door verfcheide doorfchynende ftoffen , waar van het oog zaamen gefteld is, gefchiet. Men zou zelvs daar uit kunnen befluiten, dat een eenvoudiger- zaamenftel, dan dat van het oog, daar niets anderstoe neemendedan een eenvoudige doorfchynende ftoffe , dezelvde P 5 voor-

Sluiten