Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. .43

aan de vaste kust legt, agten wy het niet ondienflig, van hetzelve hier ter plaatze eenig berigt te geeven.

Allen, die, in hunne Reisverhaalen, gefproken hebben van rle magt en fterkte diens Monarchs , en van de landen, welke hy bezit, fchynen meer het oog gehad te hebben op zyne Voorzaaten, dan op hetgeen hem zeiven aangaat. Zommigen breiden zyne heerfchappyen uit, van den eenen Keerkring tot den anderen, zynde eene uitgeltrektheid van vyftig Graaden, bedraagende 1400 Franfche mylen, van de Roode Zee af tot aan de Ethiopifche Zee; hebbende Egypte ten Noorden , de Roode Zee en een gedeelte der Indien ten Oosten, het Maangebergte ten Zuiden, 't welk hier tot eene grensfcheiding van dit Keizerryk dient, en de rivier Senega, deRyken van Nubie, Manicongo enden Nyl ten Westen.

Linschotkn zegt, dat het Keizerryk van Priester joannes zich uitflrekt van den mond der Roode Zee tot aan het Eiland Siena, onderden Keerkring van den Kreeft, uitgezonderd de kust, welke de Turk, zints zeventig jaaren , onder zyn gebied gehad heeft. Volgens hem grenst dit Keizerryk aan de Roode Zee ten Oosten, aan Egypte en de Wildernisfen van Nubie ten Noorden, aan het Koninkryk Monoemugi ten Zuiden , uitmaakende omtrent 400 Italiaanfche mylen.

Jüan de baros plaatst het Meir Bar eene in 't midden van dit Keizerryk, en geeft aan het zelve eenen omtrek van 672 mylen.

Priester joannes, die voorgeeft afkomstig te zyn van Koning david, noemt zich Keizer van Opper- en Neder - Ethiopië , Koning van Xoa, Caffetto, Fatigar, Angota, Beris, Ealignace, Adea, Vangue, Gaianne> daar de Nyl zynen oorfprong heeft, Amaron> Bagamodri, Ambea, Vanguci, Tigremahon, Sabun, zynde 3 4 het

Sluiten