is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f*9 NEDERLANDSC H E 1607, liepen zy uit Texel in zee, in gezelfchap vau andere fchepen. Een hevige ftorm noodzaakte'hen tweemaal, te Falmouth, in Engeland, binnen te loopen: hier vernamen zy, dat van de Vloot, met welke zy In zee geloopen waren , vyf of zes fchepen waren verongelukt.

Op de hoogte van de kust van Guinee gekoomen zynde , zetten zy koers na de kust van Manigette. Zes kanocs kwam hier eerlang by hen aan boord met leevensmiddëlen ; doch zy durfden niet overkoomen voordat de onzen eenen hunner vingeren driemaal in de zee gedoopt, en de droppels, die 'eraan bleeven hangen, in hunne oogen hadden laaten vallen; dit bedryf bekleedt by hen de plaats eener plegtige Eedzweeringe.

Naa deeze verrigting kwamen zy nader , zonder, evenwel, binnen boord te willen koomen, uit vreeze dat de onzen hen .touden gevangen houden, gelyk dc Portugeezen verfcheiden maaien gedaan hadden. Zy bragten Manigette , zynde eene foort van inlandsen koorn, nevens Elefantstanden. In het begin van Lentemaand des jaars 1607, waren zy op de hoogte van Kaap Corfe, en het Fort de la Mina; zy vonden hier den Generaal adriaan van der goes, met twee fchepen en eenige Jachten, om 'er goud te handelen.

De Hollanders gaven zestig ftukken Siielisch Linnen, ieder anderhalve El lang, voor twee oneen goud. Met allerlei glaswerk, koperen ketels en fchotels0deeden zy een zeer voordeeligcn handel. Ten deezen tyde leverde de kust, jaarlyks , meer dan 1800 ponden goud.

Van hier vervolgden zy hunnen togt na Kaap di Lop de Gonfalo; de Koning van Ollibalte kwam hier by

hen