Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Kamfchatka naar Frankrijk. 19

fende Officier van de haven voegde zich, waarfchijnlijk uit eerbied voor den Heer Kasloff zijn

Op-

en zich van al de vleijendehoop,waarmede hij zich had kunnen dreelen, beroofd zag, maar daar en bovenjhad hij de fmert van als de grootde misdaadiger behandeld te wor den; hij omring deknout, de hardde en fchandelijkde draf in Rusland; men fcheurde hem de neusgaateh op, en hij wierd daar en boven voor zijn leeven naar Kamfchatka gebannen. Men weet uit het verhaal der Engelfchen alles, wat htj geduurende twintig jaaren van de uiterde geflreng. heid, waar mede men hem behandelde, heeft moeten uitftaan; men dreef dezelve zo verre van hem de eerde noodwendigheden te weigeren; hij zou zonder twijffei van honger en gebrek omgekomen of tot wanhoop vervallen zijn, indien de derkte van geejit en lichaam hem niet onderfteunthad. Denoodzaaklijkheid van zelfs in zijn nooddruft té voorzien dwor.g hem, echter niet zonder afkeer, van zich onder de Kamfchat'.ers in te lijven, ert geheel derzèlverleevenswijze aanteneemen; hij is even als die gekleed, en vind in zijn jagt en visfcherye zo veel overvloed voor zijne behoeftens, dat hij door het verkoopen van het overfchot nog eenige verzagting in zijn droevig aanzijn kan bekomen; hij woont in het Oftrog van Verckneï-Kamfchatka, of Öpperkamfchatka; onder de Rusfen is de oorzaak van eene zo gedrenge draf onbekend; men is genegen dezelve aart een misverdand of aan eenige onbefcheiden woorden toetefchrijven want men kan niet befluiten hem een misdaad toetekennen. Het fchijnt dat men terug gekomen is van de voorgewende ijslijkheid zijner misdaad; men heeft zedert kort de plaats zijner ballingfchap willen veranderen, en

B s hem

17*7> ' (jÜob&t

Sluiten