Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V87.

OEtober.

Te Paratounka.

Befcfirij • vingderlsbas.

i

1 ( t

. (x) Daar ik fpoedig in het geval zal weezen van er gebruik van te moeten maaken, zal ik tot dien tijd wach» ten om ze te befehrijven.

26 Reize van de Lesfeps

ten (xj dat is te zeggen, de booften hebben geen andere ftal fdan dat foort van overdekte gallerij waar van ik zo even gefprooken heb; ze zijn aan de pijlaaren of ftijlen, die ter onderfteuning van 'r gebouw dienen, vastgemaakt. Ziet daar, zo 't mij toefchijnt, al het nut opgegeeven,'t welk'er in de zamenftelling van hunne balagans of zomerwooningen gelegen is.

De winterwooningen zijn minder zonderling, dj zouden volmaakt na de huizen der RushTche boeren gelijken, indien ze zo groot waaren. Deeze zijn reeds zo dikwils befchreeven, dat een ie3er ten naaften bij kan weeten, hoedanig ze geïwuwt en verdeelt zijn; het is bekend, dat deeze isbas alle van hout zijn, dat is te zeggen, dat ze beftaan uit vlak op den anderen gelegde hoornen , die 'er de muuren van uitmaaken, waar van de openingen met mosch gevult zijn. Derzelver lak heeft de rigting van de boere hutten in Frank•jjk: het is met een grof gras of biezen gedekt, :n fomtijds ook met planken; het binnenfte word ioor twee vertrekken afgedeeld, en ééne kagchel verwarmt door deszelfs plaatzing die beide, ze

dient

Sluiten