is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagverhaal der reize van den heer De Lesseps.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178.7December.

Te Bolcheretsk.

Beeren jagt.

po Reize van de Lesfeps

groote vermaak, 't welk zij in deeze klugtige danfen genieten , nittedrukken, die, ik herhaal het, zeer de belaggelijke vermaaken der wilden gelijken; in veel opzichten kunnen de Kamlchatters in denzelfden rang geplaatst worden.

Na verhaald te hebben, met welke kunst deeze volkeren de gebaarden en alle de beweegingen van den beer nabootzen, dien men eenigermaate hunnen dansmeester kan noemen, zou het nu niet de gefchiktfte gelegenheid zijn om een denkbeeld van de wijze te geeven, waar op zij op dit dier ter jagt gaan ? Zij vallen hem op verfchillende manieren aan, fomtijds leggen zij hem (brikken; onder eenen zwaaren val, in de hoogte opgehouden door eene genoegzaam verheven fteigering, plaatzen zij het een of ander lokaas om den beer derwaarts te trekken, deeze heeft het zo dra niet gerooken en gemerkt, of hij gaat voorwaards om het te verflinden; terzelver tijd doet hij het zwakke (leunzel van den val waggelen, die hem op den hals valt, en hem voor zijne gulzigheid ftraft, met hem den kop en fomtijds hetgeheelelighaam te vermorzelen; dusdanig heb ik'erzedert, wanneer ik door bosfchen kwam, in deeze valstrikken zien vangen; dezelve blijven ftaan tot dat 'er een beer in gevangen is; voor dat dit gebeurt loopt 'er fomtijds bijna een jaar voorbij. Men zal zeggen, dat deeze manier van de beeren te

van-