is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagverhaal der reize van den heer De Lesseps.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Kamfchatka naar Frankrijk. 221

Deeze hulp nog onzeker zijnde, ftelde ons de Heer Commandant voor , om de weinige levensmiddelen, die ieder van, ons voor zijne eiger honden meende te bewaaren, »opteofferen; de vraag was om 'er ons van te ontdoen ten behoe' ven van den Sergeant Kabe'choff, die zich aanbood om naar Kaminoi te gaan. In den nood, waar in wij ons bevonden, was de minfte ftraaj van hoop genoegzaam om ons te doen befluiter van alles te waagen; wij omhelsden dan deezer] raad met vervoering, ons geheel en al op den iever en de kundigheid van dien Sergeant verlaaten de.

Hij vertrok den 10. van de nodige onderrich tingen en van het overfchot van onzen voorraad voorzien. In deszelfs weg moest hij onzen armen foldaat opneemen, en van daar den last gaar vervullen, waar van deeze zich niet had kunner kwijten. Na alle deeze maatregelen genomen t£ hebben, vermaanden wij elkander tot geduld, er wij zogten ons van onze bekommernisfen aftetrekken, in afwachting, dat het de voorzienigheid behaagen mogt ons daar van te bevrijden. Ik gaa van deezen tijd gebruik maaken om rekenfchap te geeven van de waarneemingen. die ii te Pouftaretsk gemaakt heb.

Dit gehugt is op het hangen van een berg, die door de zee befpoeld word, gelegen, want mer

kar

1788.

Maart Den 10. Te Pouftaretsk.

: De Sergeant Kabéchoff vertrekt naar Kaminoi, met het overfchot van onzen voorraad.

van demo. tot den iaBefchrij-

i