is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagverhaal der reize van den heer De Lesseps.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 22

Reize van de Lesfeps

T7S8. Maart van den ia> tot den I 2 Te Poufta retsk.

ving van Pouflaretsk en dt omliggende ttreeken.

Spijze dei inwoonders gedu rende ons verblijf ai daar.

kan geen rivier noemen (x), het geen eigentlijk maar een zeer naauwe golf is, die zich toe aan • den voet van deezen berg uitftrekt; het water is "brak en in het geheel niet drinkbaar; om daar aan tegemoet te komen, dronken wij bezonken fneeuw, het welk ons eenigfte zoet water was; twee yourtes, alwaar omtrent vijftien perfoonen in leeven, maaken het geheele gehugt uit, men kan 'er ook nog eenige balagans onder rekenen, welke de inwoonders met het begin van den zomer betrekken , zij hebben die eenige werften van de yourtes af, en meer voorwaards in de velden gebouwd.

Zij brengen daar den zomer met visfehen door, en om hunnen voorraad voor den winter te verzamelen; naar het voedzel, dat ik hun zag ge■reed maaken en gebruiken, te oordeelen, moet .de visch er niet overvloedig zijn; geduurende ons verblijf behaalde zich hunne fpijze tot vleesch of vet van walvisfehen, tot raauwe boomfchors, en tot boomknoppen met olie van walvisfchen, zee-wolven of vet van andere dieren; zij verhaalden ons, dat ze fomtijds in volle zee kleine kabbeljaauwen gevangen hadden; ik weet niet of

ze

(xj De inwoonders noemen ze Poustaïa-reka , dat ij te zeggen, eenzaame rivier; die golf was als toen geheel bevroozen.