Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1788. :

Den 5. » tot den 14.;

Vaart op de Lena.

'i t

'.'i

r»sa y

'z ,r '.V j 1 3

s

1

'.62 Reize van de Lesfeps

:ijn; de regen noodzaakte mij op zekeren dag, >rn een fchuüplaats in eene deezer vvooningen te :oeken ; ik verkoos die welke de meefte vertooling maakte; wanneer ik daar binnen trad, meenle ik door de bedorve lucht die men 'er inademt e bezwijmen, en ik weet geene woorden te vinlen, om het affchuwelijk tafereel der ellrnde velke mijn oog trof, tefchetfen; wel verre van n dit huis eene veilige plaats gevonden te heb>en, zag ik mij na verloop van een quartier uurs ;eheel overftroomt; het water viel ftroomsgewijs /an alle de hoeken van het dak, en ik verkoos vederom liever in mijn vaartuig te gaan.

De vischvangst en de jagt verfchafTen voorts tan deeze bannelingen, die al de fnoodheid ran hunnen imborst bewaard hebben, berigheid; ze worden alleen door het belang of de /rees beftierd. Op de nadering van een fchuit beproeven ze altoos om zich door de 'vlucht aan den moeijelijken arbeid te onttrekken, waar aan zij door het gezag onderworpen zijn; meer dan eens hebben zij mij dien trek gefpeeld; ik kwam aan eene wisfelplaats: van de vijf of zes mannen die zich altoos, ten dienfte van de reizigers gereed moeten houden , was 'er geen een te vinden; ze waaren allen naar de bosfchen gevlucht, en mijne geleiders van de voorige wisfelplaats

Sluiten