Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Kamfchatka naai Frankrijk. 263

plaats (ky, zagen- zich genoodzaakt van ook nog deeze postweg afteleggen. Ik ftelde deeze ongelukkigen des te gewilliger fchadeloos, dewijl ik menigmaal, wanneer ik hen afdankte, derzelver heenen geheel bebloed zag.

Eens, ftelden zij mij op een morgen geheel te leur: een postfchuit de rivier afkomende, kwam ons digt voorbij; Golikoff waakte op zijn beurt; mijne doortrapte fielten verzogten hem verlof om met hunne makkers te verwisfelen, zij wisten hem zo wel te beduiden dat dit in ons voordeel was, dat hij er in toeftemde; begeerig om mij ons geluk meedetedeelen maakte hij mij wakker, dog het was om mij te vertoonen, dat onze gaauwdieven op de loop gingen, in plaats van zich naar de fchuit te begeeven die agter ons heen dreef. Op dit gezicht kan men zich de verlegenheid van Golikoff voorftellen; hij wist niet hoe hij zich voor mij verfchoonen zou , want wij moesten befluiteh om onze fchuit tot aan de volgende wisfelplaats voorttetrekken; gelukkig waaren wij 'er niet ver meer van verwijderd; de

men»

(k) Zij gebruikten de voorzorg, wanneer ze van hunne wisfelplaats vertrokken, om aan mijn fchuit ean kleine praauiv vasttemaaken, waarin ze naar hunne woonplaatzen te rug keerden, laatende zich met de ftroom van de rivier afdrijven.

R 4

1788.

Juli) van den 5. tot den 14.

Vaart op de Lena.

Sluiten