Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I?88.

Juli) yari den 5. tot dep 14.

Vaart op de Lena,

van deal4. tot den 29. de StadOiekraa.

$nt,inc>e-

Reize van de Lesjeps

menleken die de postfehuit derwaards gebragthadden bevonden zich daar nog; mijne twee fol> daaten hadden hen fpoedig overgehaald om ons voort te trekken. Ik geloof zelfs dat ik derzelver goede wil aan de onbefchofte bevelen van Go? likoff verfchuldigt was; onze ontmoeting had hem zo misnoegd gemaakt, dat ik geen moge-; lijkheid meer zag, om hem met gemaatigdheid te werk te doen gaan; „ Gij weet niet, zeide hij tot mij, „ hoe men deeze fchelmen bellieren p moet; 'er is geeji ander middel dan de ftok: ■ ik moest u maar navolgen, dan zagen wij ons „ op iedere post aan beledigingen blootgefteld, „ of in dezelfde ongelegenheid die wij zo even n komen te ondergaan".

Wij kwamen echter zonder verdere onaanger naamheden te Olekma (/); deeze ftad, de eerfte zedert Yakoutsk, is van daar zeven of agt honderd werften verwijderd, hoe zeer de post maar op zes honderd berekend word; ze legt aan de uitwatering van de rivier die deszelfs naam voert, js niet groot, vrij liegt bebouwd en leverd gee > ne bijzonderheden op. Ik verbleef daar maar twee uuren.

Eenige werften van daar naderde mij een klei-

CO raea noemd ze osk OUhisini,

Sluiten