Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126 Van de Vyf Zinnen en het

want wy weetcn, dat een bekwaam gedeelte van Ligt aangenaam, maar te veel lastig en hinderlyk voor het Oog is-; dat zommige geluiden of klanken vermaaken, terwyl andere onaangenaam zyn, en het Oor kwellen: en dus is hitte in een maatigen trap zeer aangenaam , dog die hitte kan zo vermeederd worden, datzede oudrageJykfte Smerte veroorzaakt. Maar deze dingen zyn al te wel bekend, om 'er langer op feil te ftaan.

Van de Denkbeelden of Bevattingen nu inl de

Ziele geformeerd, door middel van onze Zinnen, en de Werkingen van de Ziele zelve, wordt de grondflag van 't Menichelyk Verltand gelegd, waar van de laagfte trap de Ge■maar-wvrdinge is ; en om hier van een regte kundigheid te verkrygen, moeten wv derzelver eerfte Voorwerpen, welke eenvoudige Denkbeelden zyn , zodanige als vertoond worden door de woorden Rood, Blaauw Bétter Zoet &c. onderfcheiden van de andere Voorwerpen van onze Zinnen,- waar bv wy kunnen voegen de inwendige Werkingen van onze eigene Zielen,. of de Voorwerpen van opmerkmge en befchouwinge, zodanig als zvn, Denke», Willen &c. want alle onze Denkbeelden worden eerst verkregen, doormiddel van de

Zinnen en door opmerkinge of Befchouwinge De

Ziel eene verichcidenheid van eenvouwige .Denkbeelden verkregen hebbende, formeert, door dezelve t'zamen teftellen, zulke, welke t'zamengeftelde of t'zamengevoegde Denkbeelden

genoemd worden, als deze, uitgedrukt door de woorden, Man, Paard, Goudsbloem , Wtndmole» &c. ' * de

Sluiten