is toegevoegd aan uw favorieten.

Oden en elegiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< io5 ■>'

Dan klimt de ritst, langs blad en'tak,

In uwe fchaduw neêr; En vindt zich, daar bij u, zoo wel —

Verlaat u nimmer wéér:

Maar, als dan alles, om haar, flaapt,

Dan fluiftcrt heur vaak iet In \ oor... zou 't in den'grafzerk zijn?...

De dooden fluift'ren niet:

liet bcekjen lispelt, dat zij hoort,

Met zijnen flillen vloed, Den voorfmaak der onfterflijkheid In 't ernftige gemoed. —— CWfi