is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4 GODSDIENSTEN»

aan zyne Goden ——— het vleesch behoud hy voor zig zelven. De bloedvrienden dooden eene hen : de Priefter befprengt zyne Goden daar mede ; welke Goden, allen met kraaien, boonen, en pluimen zyn opgefierd. De hen word , gebraden zynde, mede opgegeten.

De Priefter , eenige kruiden van zyn halskraag, met water of palmwyn, in zyn mond , tot een bal gemengt hebbende , befpuwd met het vogt zyne Fetiches-, en werpt, den in zyn mond gemaakten bal, twee of driemaal door zyn beenen heen. De overige Fetiches worden rykelyk, met het overfchot, van vet en fineer bemorst. Het overige gedeelte der heiligdommen benadert de Priefter; de gewyde boom krygt zyn deel, de vergadering ontfangt mede een deel der heilige overblyffels, en het overfchot word met den overledenen begraven.

Het lyk word, na deze voorgaande plechtigheden, een halven dag ten toon gefteld, waarna de vrouwen hem ten grave brengen : de vrouwen , en geene mannen , begeleiden het lyk. Het lyk word met hout gedekt , en zyne meestgeliefde huisvrouwe, werpt zyne Goden , benevens zyne gereedfchappen en werktuigen in het graf. Dan wandelen de aanwezenden , in ftaatelyken omgang, en een verfchriklyk affcheid van den overledenen neemende, rondom de kuil , en vermaaken zig , t'huis komende, met eeten en drinken. Alle jaaren worden de overledenen van verfche levensmiddelen voorzien.

Wanneer een Koning fterft , dood het gemeene

yolk