Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

NEDERLANDSCHE

aan boord te gaan van 't fchip Oud-Zeeland , en daar mede, in gezelfchap van den Admiraal verhagen, na de Molukfche Eilanden te ftevenen. Op den eerften van Zomermaand ankerden zy onder het Fort Maleie, op Ternate, alwaar de Heer laurens reaal, Gouverneur van alle de Molukfche Eilanden , zich thans bevondt. Eenige dagen laater ging onze moedige Reiziger over op het fchip Middelburg , in de hoedanigheid van Opper- Koopman , om leevensmiddelen en koopmanfehappen te brengen na Motir én Batfian.

Het Eiland Ternate levert, jaarlyks , omtrent 400 baaien kruidnagelen , en , in den grooten Oogst, die om de zeven jaaren invalt , 1000 baaien. Ieder baal weegt 600 ponden Hollandsch gewigt. — Tidore geeft, ieder jaar, 300, en, in den grooten Oogst , tusfehen de 12 en 1300 baaien. — Motir, 't welk geheel aan de Maatfchappy behoort , geeft flegts 100 baaien. — Machian, insgelyks een uitfluitende eigendom der Maatfchappy, brengt jaarlyks voort tusfehen de 2 en 300, en , in den grooten Oogst, tusfehen de 15 en 1600 baaien. De reden, waarom de Maatfchappy, van alle deeze Eilanden, niet meer kruidnagelen ontvangt, is, omdat de Opgezeetenen meer kunnen verdienen met de visfehery , dan met het inzamelen en zuiveren van kruidnagelen, 't Geen op Batfian valt, is geen noemens waardig. — Gilolo geeft niets anders dan Sagu , varkens , en eenige andere leevensbehoeften, ten dienfte der Bezettingen.

Van Batfian vertrokken de bovengemelden na Bantam , alwaar zy behouden aankwamen. De Prefident koen, in gevolge van den last, hem door den Generaal reynst gegeeven, deedt van den broeck

over-

Sluiten