Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*s OPDRAGT.

alleen van myn eigen vinding, dan of dat ik onlangs gevischt had, in den ftroom daar de waarheid te vooren in verdronken was naar een Ens Rationis van een of aflder befpie-e Jend Wysgeer?Hoe vraagde Gy, hoe bidde * u , zyt gy in Haat geweest zulk een ouderwetse bu"del van geleerde voddery by makander te krygen ? Gy 2uIt my elfden tyd beweegen om uw raad te vol gen , als de varkens te famen .eeten met de haringen; of als de eomeet met drie ftaarten verfchynt;of in de week van viervrydagen daar de ftarrekykers zoo !ang na getuurd

hebben Hier! riep uw Geëerde, wie

ftaat 'er te wagten? Gy alle myn Drukkers , Uitgeevers en Rondbrengers die aan de deur van het gemeen oppast'. Ik beveel u a,s die vent met zyn gepreek van deugd, en armoede en Liefde tot het Vaderland en zulke drek ooit weerkomt hem myn deur aanftonds voor zyn neUs toe! tefmyten.

Met verlof van Uw Hoogstgeëerde, ik ben maar een klein mannetje, en van eenzagte ■

geaart-

Sluiten