is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. *35

Lnd, om arme reizigers te onderfcheppen, Joordehy agter de haag een Ogende L hy vermoede dat uit het tegenoverleg. P ,dveldkwam. Hy vloog dwars en vond de on. :;;;„kki,e voorwerpen : Hy ftond gelyk een b-eld en zyn médelyden was te groot om zig door traanen te uitten: fchielyk voortloopen4. en weer te rug vliegende, ylde hy m al,e mogelyke haast, naar de kamer van Mr Fenton die een brief zat te fchryven. Wat Ut, vroeg de verbaasde Fenton: hoe zoo ontftcld, hoe ziet gy zoo Wee* myn H*«y» Harry die niets antwoorde, maar zyn hand vaflhoudende, en dezelve met alle kragt trekkende riep eindelykuit: Och kom! myn Papa! Och kom en zie!

; Mr Fenton ftond oP en lied zig leiden naar het veld, daar zy een man vonder, «ittende oP den grond, zyne kleederen fch«n nen het haavenloos overfchot van betere da„en. Zy„ bleek gezigt was gevcrwd met een ziekelyk rood, zyn holle oogen waren geveftigd oP het gelaat van een vrouwsperfoon, wier hoofd hy oP zyne kmen b.cld ,