is toegevoegd aan je favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

É84 De ZOT vak AANZIEN.

wen , de landen af te fcheiden , te ploegen en te zaayen, te fpinnen en te wéeven, de vyl en de hamer te gebruiken ; na evenredigheid van hunne vorderingen in konsten en vindingen, verrees er aanilouds eene voeglykheid , by de voeglykheid kwam een zekere finaak, by deeze fmaak, weelde; nieuwe bcgeertens groeiden en vermenigvuldigden met de middelen tot dezelver voldoening ; weezend.'yke menfehen werden kinderen van ingebeelde behoeftens ; zoo dra deeze wen. fchen vuurig werden , werden de driften ontfteken : en de ondeugden groeiden ten laatiïen in wiskundige evenredigheid, naar den groei der driften.

Alle gefchiedenisfen, zoo ongewyde als gewyde in elke eeuw, 'van elk volk , en "ia elk geval, draagen ontegenzeggeiyke getuigenisfen van de waarheid deezer waarneming; en hier uit vloeid de noodzakelykheid van erger en erger te worden , tot dat het uittertte vermogen der koest, een paal zal ftellen aan de begeerte , tot de menfehelyke vinding uitgeput zal weezen, en voor hem niet

lan-