is toegevoegd aan je favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taS De ZOT va» AANZIEN*

M minderen dorften, en arbeiden. Degrooten zyn boven verzoeking ! de waereid heeft verder niets om haar te verleiden ; en zoo befchouwd , verdienen zy onder alle volkeren ook de meefte agting.

Schr. Als gy kund bewyzen, dat gy den mensch in gezag moet plaatzen om hem nederig te doen worden ; dat, om hem van zyne perfoonlyke zwakheden en fouten te overtuigen , gy hem met fiikflooyers en flaaffche afhangelingen moet omringen : dat gy hem aan den tafel van Lucullus moet zetten om hem inaatigheid te leeren ; en dat om zynen aart te verzagten gy hem ? van het gevoel van de elenden zyner medefchepzelen moet verwyderen ; wanneer gy om een mensch te geneezen van ziektens, aan welke hy natuurlyk is bootf^Seld , hem plaatzen wil in het midden eener toenemende befmetti'ng ; dan , en niet eer, zal rykdom ftaat en magt, hervormingen deugd voortbrengen.

Uwe dooling legt in de onderftelling dat ïinnelyke lust en verftandelyke eerzugt zullen ïwygen , en vernederd worden door dezelve

in