is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. 23S

de eer die hy aan zyne regeeringc gedaan had.

Na eene allergundigfte receptie, en verfchei. dcnecomplimenten, nam de vorst hem alléén, en zeide hem in vertrouwen.

„ Mynheer regter, de oneindige klagten „ welke uit alle hoeken van het Koningryk „ voor my komen , wegens de verkeerde en „ llegte vonnisfen die uwe broederfchap daa„ gelyks uitfpreekt, ftcllen de byzonderheid „ van uw gedrag in den hoogden luider , J, en brengen my in eene groote nieuwsgie„ righeid om te weten door welke maatre„ gelen gy alles in vroede heb konnen del„ tón. Ik bezweere u dan by uwe eer„ waardigheid, om niets over dit onderwerp „ voor my bedekt te houden. Gy hebt niets ,, te vreczen van myn oordeel over midde,, tón, die van zoo goed een gevolg geweest „ zyn, en gy hebt van myne goedkeuring al. „ les te hoopen. '

De regter viel hier op aan de voeten van