is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. 121

volftrckt weer te gaan zitten. Mensch, zeide ik, ik bidde u Haak voor het tegenwoordige üwe gebeden ; ik wenschte gaarne de hiftorle van uw leven te wëeten; zeg my wie en wat gy zyt, zonder agterhoudinge van eenige omHandigheden , of bedekkinge van fouten aan welke gy u fchuldig gemaakt moogt hebben , en ik wil u dan meesteres maaken van twintig guines , die nog gevoegd zullen worden by het geen gy reeds hebt ontvangen.

' Mynheer , zeide zy , gy ontftelt my! Myn hiftorie is een zeer ongelukkige en dwasze hiftorie , en kan voor u van het geringde belang niet wcezen. En gy zyt te aanzicnlyk om my te willen verftiikken ; en evenwel weet ik niet één ding waar door ik vèrftrikt zou konnen worden. Daarom, goede Heer! wil ik aan u gelyk aan den Hemel myn gehedc ziel bloot leggen, zonder te willen weeten, waarom gy u zoo naauwkeurig bemoeit met zulk een wurm als ik ben.

Ik ben de Dogter van een boer in Esfox , myn doopnaam was Eleonora Damer, ik ben jong getrouwd, met een man die een kaarsfe H 5 win-