is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo DE ZOT van AANZIEN.

vermaak voor de onderregtingen die zy my geeven. Zeg my Mr Pieter , wat kan hy u geeven voor de Les die gy my geleerd hebt? Welke les myn held ? Een kostelyke les, zeide ik, een les die my altoos leeren zal dat ik my zelve voor een laage ziel moet houden zoo ik ooit boos worde.

Pieter fprong toen op zonder een woord te fpreeken, en ftreelde en drukte en kuste my met al zyne liefde. Toen een knoop van het boven eind van myn rok plukkende zeide hy, ik wi! dit tot een gedagtenis van u houden, myn lieve jongen, en ik wil er dikwyls daags naar zien om uwen wille.

Maar, Mr Pieter, zeide ik, ik denk dat het my voordeelig zal weezen met u kennis te houden, en dit kan evenwel niet al te wel gefchieden zoo lang uwe vrouw hoos op my is. Gy moet derhalven my belooven haar ook eene gedagtenis te brengen, als een olyftak van die vrede die ik noodig oordeele tusfchen ons plaatze te moeten hebben. Gy moet my dan op uw eer belooven het niet te weigeren, zeide