is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïio De ZOT van AANZIEN.

leerdheid in het aangezigt tegen gefproken hebben. Ziet door alle ftaaten en verbinteniffen die ooit op de aarde gevormd zyn; door de gemeenebesten van Griekenland, Italien, Klein Afien en andere, die om hunne befchaafdheid en deugd meest beroemd zyn ; en evenwel wat vindt gy daar anders dan zoo veele benden van openbaare roov.rs en moordenaars, te zamengezwooren terverwoestinge van het overige des menschdoms? Wat vernielingen , welke bloedftortingcn , welk een roof van den beginne af! Welk eene blyjfchap in afgryslykheden ! welk eene geneigdheid om anderen in nood te brengen! dekwaadaartigheid der vyanden kan denke ik niet dieper grieven?

Ja dit is zelfs , Mynheer , gelyk ik denk, nog al de uitgeftrektheid hunner willigheid niet. Want, wanneer eenige van deeze benden of ftaaten gelyk gy ze noemt, alles rondom hun beroofd en vermoord hadden , dan feilden zy nooit by gebrek van bezigheid,op malkanderen aantevallen , en hunne mede verbondelingen zelve den keel aftefnyden ; en dit brengt my in gedagten 't geen de Vorst

des