is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. m

mensch moet gevoed fchoon niet gemest worden ; hy moet vernederd niet gedood worden,

Gy leest, in het derde hoofdftuk van Gcnefis, hoe onze eerfte vader lust kreeg na.ir de zinnelyke vrugten deezer waereld ; hoe hy vrywillig het eenige gebod van zynen God overtrad; hoe hy by zyn afval nog de begeerte naar onafhangelykheid voegde; hoe hy vertrouwen ftelde in de beloften en kragten van Schepzelen om hem in Godheid aan zynen Schepper gelyk te maaken; hoe hy in dien dag de vreesfelykfte van alle dooden ftierf, een fterven van den bron van al het leven, lichten liefde in hem ; en hoe zyne oogen geopend werden om te zien hoe zyn lighaam veranderd was in grofheid, bedorvenheid, ziekte en Hervelykheid , overeenkomflig met die waereld, op welke hy zyn vertrouwen gefield, en in welke hy zig zeiven geworpen had.

Nu, was de mensch in deezen Haat gebleven , zyn geest die van God afgewend was in haar eigene dieriyke ydelheid, duisterheid en begeerte, mo:st altoos zoo geblseven zyn, II 5 iQ