Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. 241

jten wy ons reize gereed. Onze buuren gelyk de goede Samaritaan, hadden medelyden met hem die onder de dieven gevallen was. Zy maakten my een beurs op van vyfendertig ponden , en beloofde my verder in den loop van myn proces byftand te bieden.

Wy reisden gelukkig , by kleine dagreizen van weinige mylen daags, tot wy nu negen dagen geleden -een klein dorp bereikten, aan de andere zyde vau St. Albans, daar wy ons 1 ajt« verblyf namen , aan een huis dat geen uithangbord had, maar daar men by gelegenheid logement en wat brood en klein bier krygen kor.de.

Dewyl ik een byatsndor vertrek voor ons zclven begeerde, werden wy in een foort van agtervertrek gcweezen , daar de deur geene vastigheid bad dan een klink; Na een fchraal avondmaal gingen wy leggen flaapen , en ik ftommcldc myn broek onder myn hoofd met alle mogelyke omzigtigheid. Wy hadden dien dag een zeer groote reize afgelegd, en ik wr.c; vooral vermoeid door het gedraagen van vetfcheioene niyncr afgematte kinderen by beur

IV. Deel. Q ten

Sluiten